Azərbaycanda tikintiyə icazənin verilməsi ilə bağlı sənədlərin siyahısı

OXUNUB: 552 İQTİSADİYYAT

Nazirlər Kabineti "Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin Siyahısı”nın, "Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işlərinin Siyahısı”nın və "Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi üzrə işlərin Siyahısı”nı təsdiqləyib.

İcmal.Az sözügedən siyahıları təqdim edir:         

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin siyahısı

Sıra №-si

İşlərin adı

1.

Mühəndis-geodeziya

2.

Mühəndis-geoloji axtarış

3.

Mühəndis-hidrogeoloji axtarış

4.

Geofiziki

5.

Qruntların laboratoriya tədqiqatı

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işlərinin siyahısı

Sıra №-si

İşlərin və xidmətlərin adı

1

2

1.

Xüsusi torpaq işləri:

1.1.

ankerlərin torpağa bərkidilməsi və binaların "torpaqda divar” üsulu ilə tikilməsi

1.2.

enmə quyularının və kessonların qurulması

1.3.

qazma-partlayış işləri və qaya torpaqlarının çıxarılması

2.

Beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması

3.

Metal konstruksiyaların quraşdırılması

4.

Ağac konstruksiyaların quraşdırılması

5.

Fasad işləri

6.

Svay işləri

7.

Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması işləri

8.

Hidrotexniki işlər:

8.1.

sualtı-texniki işlər

8.2.

dambaların (torpaq bəndlərin) tikintisi

8.3.

limanların tikintisi

8.4.

pirslərin tikintisi

8.5.

sahilbərkitmə işləri

8.6.

su anbarları

9.

Yol tikintisi:

9.1.

avtomobil yolları

9.2.

aerodromların uçuş-enmə zolaqları

9.3.

elektrik sərnişin nəqliyyatı (tramvay, trolleybus və hava-kanat xətləri) yolları

9.4.

nəqliyyat tunelləri və metropolitenlər

9.5.

dəmiryol xətləri

10.

Körpülərin, estakadaların və yol ötürücülərinin tikintisi

11.

Xüsusi qurğuların tikintisi və quraşdırılması:

11.1.

radiorabitə, radio və televiziya qurğuları və qüllələr

11.2.

rezervuarlar və qazholderlər (qaz anbarları)

1

2

11.3.

elektrik ötürücü xətləri

12.

Sənaye və mülki obyektlərin tikintisi:

12.1.

aşırımı 24 metrədək

12.2.

aşırımı 24 metr və daha çox

12.3.

hündürlüyü 65 metrədək

12.4.

hündürlüyü 65 metr və daha çox

12.5.

tutumu 5 min nəfərədək

12.6.

tutumu 5 min nəfər və daha çox

Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi üzrə işlərin siyahısı

Sıra №-si

İşlərin adı

1

2

1.

Ərazi planlaşdırılması:

1.1.

ümumi planlar və yaşayış məntəqələrinin baş planlarının hazırlanması

1.2.

müfəssəl planların hazırlanması

2.

Tikinti obyektlərinin memarlıq layihələndirilməsi:

2.1.

bina və qurğuların memarlıq layihələndirilməsi

2.2.

memarlıq abidələrinin bərpası

3.

İnşaat konstruksiyalarının layihələndirilməsi

4.

Nəqliyyat qurğularının layihələndirilməsi:

4.1.

dəmir yollarının layihələndirilməsi

4.2.

tunel, körpü və yolötürücülərinin layihələndirilməsi

4.3.

avtomobil yollarının layihələndirilməsi

4.4.

aerodromların uçuş-enmə zolaqlarının layihələndirilməsi

4.5.

metropolitenlərin layihələndirilməsi

4.6.

magistral boru kəmərlərinin layihələndirilməsi

5.

Hidrotexniki qurğuların layihələndirilməsi

6.

Meliorasiya qurğularının layihələndirilməsi

7.

Mühəndis sistemlərinin layihələndirilməsi:

7.1.

yüksəkgərginlikli elektrik enerjisinin ötürücü xətləri və qurğularının layihələndirilməsi

7.2.

elektrik təchizatı sistemlərinin layihələndirilməsi

7.3.

su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin layihələndirilməsi

7.4.

istilik və qaz təchizatı, soyuqluq təchizatı, ventilyasiya və kondisionerləşdirmə sistemlərinin layihələndirilməsi

7.5.

rabitə, radio və televiziya sistemlərinin layihələndirilməsi

7.6.

nəzarət-ölçü cihazları, yanğın-mühafizə siqnalizasiya və avtomatik yanğınsöndürmə sistemlərinin layihələndirilməsi

8.

Layihələrin xüsusi bölmələrinin işlənilməsi:

8.1.

tikintinin təşkilinin layihələndirilməsi

8.2.

smetaların tərtib edilməsi

1

2

9.

Bina, qurğu və mühəndis sistemlərinin texniki vəziyyətinin müayinəsi:

9.1.

bina və qurğuların müayinəsi

9.2.

mühəndis sistemlərinin müayinəsi

10.

Baş layihəçi funksiyasının həyata keçirilməsi (fəaliyyət sahələri üzrə)

 
İcmal.Az

RƏYLƏR