DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ

{if AIN::getLib('request')->isMobile() } {/if}